התוכנה הינה מערכת שיווק פרויקטים וניהול מכירות המספקת מענה איכותי לשיווק בארץ ובעולם של פרויקטים חדשים, נכסים מניבים ומגרשים. התוכנה מנהלת ומארגנת את המידע בצורה חכמה וחדשנית התורמת לייעול הצוות המשווק, מיצוי מלא הפוטנציאל מכל מתעניין וסגירת חוזים מהירה ומקסימאלית. בתוכנה מתועדים גם פרטי החוזה, לוח התשלומים וניתן להפיק גם קבלות וחשבוניות.ת.
   
קליטת לידים אוטומטית מאתרי האינטרנט
חלוקת לידים לאנשי המכירות
תיעוד שיחות ופגישות לכל מתעניין
מסכי בקרה לפעילות אנשי המכירות
שליחת תבניות אי-מייל מעוצבות ישירות מתיק המתעניין
קביעת פגישות, תזכור פגישות ובקרת פגישות מבוטלות
הצגת הדמיות
מלאי נכסים כולל תצוגת בניין וירטואלית
תיעוד הרשמה, פרטי החוזה, פריסת לוח תשלומים, שינויי דיירים והצמדות
הפקת דרישות תשלום על פי התקדמות הבניה כולל יכולת להפקת קבלות וחשבוניות
דוחות אינטראקטיביים
 
 
צור קשר
   
         
         
   
התוכנה מספקת מענה איכותי לניהול חוזי שכירות, שוכרים ונכסים בכל סדר גודל בארץ ובחו"ל.ל.
התוכנה מאפשרת ניהול מושלם של מאגר הנכסים, מעקב אחר פרטי החוזים, חישוב גביית דמי השכירות, תקבולים והוצאות וזאת בהתאם לייחודיות של כל חוזה וחוזה. התוכנה תורמת ליעילות ודיוק בניהול הנכסים ושליטה טובה יותר בעסק מכל עמדת מחשב בארץ ובעולם.
 
חוזים, לוח תשלומים, הדפסת דרישות תשלום, חשבוניות וקבלות
לכל חוזה מפורט לוח תשלומים הכולל דמי שכירות, דמי ניהול, פדיונות, מוני מים, חשמל, הצמדות וכו'.
התוכנה מבצעת חישוב אוטומטי לכל תשלום בהתאם לכל סעיפי החוזה וההצמדות. באמצעות התוכנה ניתן גם להפיק קבלות וחשבוניות ואף לגבות תשלומים בהוראת קבע.
   
מלאי נכסים ומבנים כולל מסך תצוגה וירטואלי לתפוסת המבנה, הדמיות ותוכניות
שוכרים, לקוחות ומתעניינים
חוזים ואופציות, לוח תשלומים לחוזה, חישוב דמי שכירות והצמדות, קריאת מונים, פדיונות וכו'
משימות ויומן פגישות
הפקת קבלות וחשבוניות
קופה והפקדות
הוצאות וספקים
דוחות אינטראקטיביים, התראות לסיום חוזה, תזרים מזומנים, צפי הכנסות והוצאות ועוד...
 
 
צור קשר
   
 
טלפון: 076-5480044 פקס:153-76-5480044 אתר דואר אלקטרוני  
פרויקטים חדשים, נדלן, נדל"ן, דירות חדשות, תוכנת ניהול, ניהול נכסים, ניהול שכירויות, ניהול בניינים, שיווק פרויקטי בניה, תוכנה לקבלנים
פורטל העסקים והמידע בתחום הנדלן